Бидний тухай

Эрхэм зорилго. Бүх талын цогц боловсролтой, хөрвөх чадвартай мэргэжилтнийг дэлхийн жишигт бэлтгэдэг сургалт-эрдэм шинжилгээний байгууллага болох.

Удахгүй болох

Сургуулийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх маягтыг бөглөнө үү.

Яагаад бид

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрөөр суралцана.

Монгол улсад эн тэргүүний ач холбогдолтой 3 гадаад хэлийг заана. Хятад хэл 3 жил, англи хэл 3 жил, орос хэл 1 жил үзнэ.

Монголын нөхцөлөөр БНХАУ-д суралцуулна. Олон улсын 3+1 хөтөлбөрт хамрагдсан оюутан Өвөрмонголын СЭЗИС-д сурч, оюутны зочид буудалд үнэ төлбөргүй амьдарна.

Төгсөгчдийг Өвөрмонголын СЭЗИС-ийн магистрантурт үнэ төлбөргүй, 10.000 юанийн тэтгэлэгтэй суралцуулна.

Олон улсын 3+1 хөтөлбөрт хамрагдагсад Өвөрмонголын СЭЗИС болон CMIU олон улсын дээд сургуулийн хос дипломтой төгсөнө.

Төгсөх ангидаа магистрантурт давхар суралцах бололцоогоор хангана.

Элсэгчдэд 9 төрлийн хөнгөлөлт, 5 төрлийн тэтгэлэг олгоно.

Оюутнууд суралцахын зэрэгцээгээр ажиллах болон төгсөөд ажиллахад нь зуучилна.

Оюуны чадамж, сэтгэлийн тэнхээ, бие бялдар, бусадтай харилцах, өөрийгөө удирдах чадварыг хөгжүүлэх сургалтын 5 талт зарчмыг хэрэгжүүлнэ.

ЧУХАЛ ХОЛБООС