[recent_post_slider design=”design-3″]

Оюутны дотуур байрны бүртгэл эхэллээ.

Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургуулийн оюутны  дотуур...

ХЯТАД МОНГОЛЫН ХАМТАРСАН ОЛОН УЛСЫН ДЭЭД СУРГУУЛЬД ЭЛСЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧДЫН АНХААРАЛД

Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургуулийг сонгон суралцахаар...

CMIU ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ХЯТАД МОНГОЛЫН ХАМТАРСАН ОЛОН УЛСЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

Монгол Хятадын 2-р экспод Хятад Монголын хамтарсан сургалт

2017 оны 9- сарын 26-29 -ний хооронд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны...

2017-2018 оны хичээлийн жилийн урлагийн үзлэг

Хятад-Монголын Хамтарсан Олон Улсын Дээд Сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн...

Олон нийтийн санхүүгийн суурь боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Монголбанк /Монгол Улсын Төв банк/-наас “Олон нийтийн санхүүгийн суурь...

Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургуулийн удирдлагуудын уулзалт

Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургуулийн удирдлагууд тус...

МЭДЭЭ
Оюутны дотуур байрны бүртгэл эхэллээ.

Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургуулийн оюутны  дотуур...

ХЯТАД МОНГОЛЫН ХАМТАРСАН ОЛОН УЛСЫН ДЭЭД СУРГУУЛЬД ЭЛСЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧДЫН АНХААРАЛД

Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургуулийг сонгон суралцахаар...

CMIU ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ХЯТАД МОНГОЛЫН ХАМТАРСАН ОЛОН УЛСЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

ЗАРЛАЛ
Монгол Хятадын 2-р экспод Хятад Монголын хамтарсан сургалт

2017 оны 9- сарын 26-29 -ний хооронд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны...

2017-2018 оны хичээлийн жилийн урлагийн үзлэг

Хятад-Монголын Хамтарсан Олон Улсын Дээд Сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн...

Олон нийтийн санхүүгийн суурь боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Монголбанк /Монгол Улсын Төв банк/-наас “Олон нийтийн санхүүгийн суурь...

Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургуулийн удирдлагуудын уулзалт

Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургуулийн удирдлагууд тус...

УДАХГҮЙ БОЛОХ