Менежмент хөтөлбөрийн агуулга нь бизнесийн менежмент мэргэжлийн зайлшгүй эзэмших онол, арга зүй чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ЗЭРЭГСУРАЛЦАХ ХЭЛБЭРСУДЛАХ ХУГАЦААСУДЛАХ БАГЦ ЦАГ
БакалаврӨдрийн /үндсэн, хамтарсан4 жил, 3+1 жил 120 түүнээс дээш
МагистрӨдөр1,5 жил32-36 багц цаг

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бизнесийн менежментийн чиглэлийн сургалт, судалгааны ажлыг хөгжүүлж, байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч дунд түвшний удирдагч зөв төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Стратегийн менежмент
 • Бизнесийн харилцаа
 • Бизнес төлөвлөгөө
 • Олон улсын бизнес
 • Байгууллагын зан төлөв
 • Бизнесийн шинжилгээ
 • Төслийн менежмент
 • Бүтээмжийн менежмент
 • Компанийн засаглал
 • Дээд боловсролтой хүний эзэмшвэл зохих ерөнхий суурь мэдлэг
 • Хувь хүний зан төлөв, ёс суртахуун, ёс зүй болон байгууллагын соёлын талаарх мэдлэг
 • Байгууллагын тулгамдаж буй асуудлыг олж илрүүлэх, түүнийг шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлж чадахуйц онолын мэдлэг
 • Бизнесийн гадаад болон дотоод орчны судалгаа хийх, үр дүнг тайлагнах замаар удирдлагын шийдвэр гаргахад мэдээлэл болон бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх онолын мэдлэг
 • Хувь хүний төлөвшилд хамаарах чадвар
 • Бизнесийн орчны судалгаа хийх чадвар
 • Тоон болон чанарын өгөгдлийг боловсруулж, шинжлэн, дүгнэх чадвар
 • Хэрэглээний болон өгөгдөл боловсруулах програм хангамжуудыг ашиглах чадвар
 • Бизнесийн харилцааны соёлтой, өөртөө итгэлтэй, сонсох, бичих, илтгэх болон манлайлах чадвар зэрэг болно.
 • Хүний нөөцийн менежер
 • Төслийн менежер
 • Бизнесийн судлаач
 • Бизнесийн зөвлөх
 • Стратегийн төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
 • Үндсэн үйл ажиллагааны менежер
МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Стратегийн менежмент
 • Бизнесийн харилцаа
 • Бизнес төлөвлөгөө
 • Олон улсын бизнес
 • Байгууллагын зан төлөв
 • Бизнесийн шинжилгээ
 • Төслийн менежмент
 • Бүтээмжийн менежмент
 • Компанийн засаглал
ОЛГОХ МЭДЛЭГ
 • Дээд боловсролтой хүний эзэмшвэл зохих ерөнхий суурь мэдлэг
 • Хувь хүний зан төлөв, ёс суртахуун, ёс зүй болон байгууллагын соёлын талаарх мэдлэг
 • Байгууллагын тулгамдаж буй асуудлыг олж илрүүлэх, түүнийг шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлж чадахуйц онолын мэдлэг
 • Бизнесийн гадаад болон дотоод орчны судалгаа хийх, үр дүнг тайлагнах замаар удирдлагын шийдвэр гаргахад мэдээлэл болон бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх онолын мэдлэг
 • Хувь хүний төлөвшилд хамаарах чадвар
 • Бизнесийн орчны судалгаа хийх чадвар
 • Тоон болон чанарын өгөгдлийг боловсруулж, шинжлэн, дүгнэх чадвар
 • Хэрэглээний болон өгөгдөл боловсруулах програм хангамжуудыг ашиглах чадвар
 • Бизнесийн харилцааны соёлтой, өөртөө итгэлтэй, сонсох, бичих, илтгэх болон манлайлах чадвар зэрэг болно.
АЖЛЫН БАЙР, АЛБАН ТУШААЛ
 • Хүний нөөцийн менежер
 • Төслийн менежер
 • Бизнесийн судлаач
 • Бизнесийн зөвлөх
 • Стратегийн төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
 • Үндсэн үйл ажиллагааны менежер

ХОЛБОО БАРИХ

Хичээлийн II байрын 306 тоот
Бизнесийн Удирдлага, Мэдээлэл зүйн Тэнхим
Утас:361589-20