Санхүүгийн менежмент хөтөлбөрийн агуулга нь байгууллагын шийдвэр гаргалтын хүрээн дэх үйл ажиллагааг шинжлэх болон санхүүгийн нөөцийг үр ашигтай төлөвлөх, хуваарилах, хянах, хөрөнгө оруулалтын оновчтой багц бүрдүүлэх, эрсдлийн удирдлагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга аргачлалуудыг байгууллагын орчинд хэрэглэх, мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ЗЭРЭГСУРАЛЦАХ ХЭЛБЭРСУДЛАХ ХУГАЦААСУДЛАХ БАГЦ ЦАГ
БакалаврӨдрийн /үндсэн, хамтарсан/4 жил, 3+1 жил120 түүнээс дээш
Орой, эчнээ, бямба2,5 жил70-74 багц цаг

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Орчин үеийн практик шаардлагад нийцсэн, санхүүгийн зах зээлийн судалгаа, шинжилгээнд суурилсан мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг сургалтаараа олгож, мэргэшсэн санхүүгийн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

 • Санхүүгийн байгууллагын бүртгэл
 • Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл
 • Даатгал
 • Санхүүгийн хяналт шалгалт
 • Олон улсын валют санхүүгийн харилцаа
 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент
 • Санхүүгийн менежмент
 • Санхүүгийн хяналт шалгалт
 • Санхүүгийн шинжилгээ
 • Удирдлагын бүртгэл
 • Хөрөнгийн үнэлгээ
 • Олон улсын худалдаа

Эрсдэлийн менежмент

 • Дээд боловсролтой хүний эзэмшвэл зохих ерөнхий суурь мэдлэг
 • Хувь хүний зан төлөв, ёс суртахуун, ёс зүй болон байгууллагын соёлын талаарх мэдлэг
 • Санхүүгийн удирдлага, шийдвэр гаргалт
 • Санхүүгийн шинжилгээ, төлөвлөлт
 • Санхүүгийн программ ашиглах
 • Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт
 • Даатгал
 • Олон улсын санхүү
 • Эрсдэлийн удирдлага
 • Хувь хүний төлөвшилд хамаарах чадвар
 • Баримт бичиг боловсруулах, хөтлөх чадвар
 • Санхүүгийн мэдээлэл боловсруулах
 • Санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орёинд шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх тайлан боловсруулан илтгэх, түүнд үндэслэн хөрөнгө оруулалтын болон санхүүгийн шийдвэр гаргах, төлөвлөх чадвар
 • Үнэт цаасны болон даатгал, банк санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой санхүүгийн аливаа шийдвэр гаргах, санхүүгийн хяналтыг хэрэгжүүлэх чадвар
 • Санхүүгийн албаны дарга
 • Санхүүгийн менежер
 • Хөрөнгө оруулалтын менежер
 • Эдийн засагч
 • Хөрөнгө оруулалтын банкинд диллер
 • Эрсдэлийн шинжээч
 • Санхүүгийн шинжээч
 • Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад санхүүгийн байцаагч
 • Даатгалын зуучлагч
 • Үнэт цаасны компанид брокер, дилер
МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД
 • Санхүүгийн байгууллагын бүртгэл
 • Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл
 • Даатгал
 • Санхүүгийн хяналт шалгалт
 • Олон улсын валют санхүүгийн харилцаа
 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент
 • Санхүүгийн менежмент
 • Санхүүгийн хяналт шалгалт
 • Санхүүгийн шинжилгээ
 • Удирдлагын бүртгэл
 • Хөрөнгийн үнэлгээ
 • Олон улсын худалдаа

Эрсдэлийн менежмент

ОЛГОХ МЭДЛЭГ
 • Дээд боловсролтой хүний эзэмшвэл зохих ерөнхий суурь мэдлэг
 • Хувь хүний зан төлөв, ёс суртахуун, ёс зүй болон байгууллагын соёлын талаарх мэдлэг
 • Санхүүгийн удирдлага, шийдвэр гаргалт
 • Санхүүгийн шинжилгээ, төлөвлөлт
 • Санхүүгийн программ ашиглах
 • Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт
 • Даатгал
 • Олон улсын санхүү
 • Эрсдэлийн удирдлага
 • Хувь хүний төлөвшилд хамаарах чадвар
 • Баримт бичиг боловсруулах, хөтлөх чадвар
 • Санхүүгийн мэдээлэл боловсруулах
 • Санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орёинд шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх тайлан боловсруулан илтгэх, түүнд үндэслэн хөрөнгө оруулалтын болон санхүүгийн шийдвэр гаргах, төлөвлөх чадвар
 • Үнэт цаасны болон даатгал, банк санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой санхүүгийн аливаа шийдвэр гаргах, санхүүгийн хяналтыг хэрэгжүүлэх чадвар
АЖЛЫН БАЙР, АЛБАН ТУШААЛ
 • Санхүүгийн албаны дарга
 • Санхүүгийн менежер
 • Хөрөнгө оруулалтын менежер
 • Эдийн засагч
 • Хөрөнгө оруулалтын банкинд диллер
 • Эрсдэлийн шинжээч
 • Санхүүгийн шинжээч
 • Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад санхүүгийн байцаагч
 • Даатгалын зуучлагч
 • Үнэт цаасны компанид брокер, дилер

ХОЛБОО БАРИХ

Хичээлийн I байрын 301 тоот,
Санхүү Нягтлан Бодох Бүртгэл Шинжилгээний Тэнхим
Утас:361589-16