ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ХӨТӨЛБӨРЗЭРЭГСУРАЛЦАХ ХЭЛБЭРСУДЛАХ ХУГАЦАА
Нягтлан бодох бүртгэлБакалаврӨдрийн /хамтарсан/3+1 жил
Санхүү, банкБакалаврӨдрийн /хамтарсан/3+1 жил
Бизнесийн удирдлагаБакалаврӨдрийн /хамтарсан/3+1 жил
МаркетингБакалаврӨдрийн /хамтарсан/3+1 жил
МенежментБакалаврӨдрийн /хамтарсан/3+1 жил

Хөтөлбөрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Хөтөлбөрүүд” үндсэн цэснээс үзнэ үү.