Багш, оюутан бүр “судлаач” байх ерөнхий стратегийн хүрээнд Хятад Mонголын хамтарсан олон улсын дээд сургуулийн нийт багш, оюутан, магистрантуудын хүрээнд хичээлийн жилийн хоёрдугаар хагаст зохион байгуулагддаг.

ХУРЛЫН ЗОРИЛГО

Багш, судлаачдад судалгааны ажлын үр дүн, арга туршлагаа харилцан хуваалцах боломжийг олгох, оюутнуудыг эрдэм шинжилгээний ажил бичих арга барилд суралцуулах, шилдэг бүтээлүүдийг нийтэд сурталчлан дэмжихэд чиглэнэ.

СЭДВИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

  • Эдийн засаг;
  • Маркетинг;
  • Менежмент;
  • Банк, Санхүү;
  • Нягтлан бодох бүртэл;
  • Татварын асуудлууд;
  • Эдийн засгийн коридор дагасан асуудлууд.