ЯПОН УЛСЫН ТОКУШИМАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Багш оюутны эрдэм шинжилгээний хамтарсан бага хурлыг жил тутам зохион байгуулах, олон улсын зуны сургалтад оюутнуудыг хамруулах, англи- япон хэлний онлайн /online/ хичээл явуулах зэрэг ажлуудыг жил болгон амжилттай зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй