Тус сургууль нь Япон улсын Токушимагийн их сургууль, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Санхүү, эдийн засгийн их сургуулиудтай хамтран тухайн цаг үеийн сэдвийн хүрээнд олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулдаг. Эдгээр хурлуудад Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургууль, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Санхүү, эдийн засгийн их сургуулийн 3+1 хөтөлбөрийн оюутнууд, Япон улсын улсын Токушимагийн их сургуулийн багш, оюутан, магистрантууд илтгэлээ хэлэлцүүлдэг.

ХУРЛЫН ЗОРИЛГО

Эрдэм шинжилгээний хурлаар дамжуулан гадаад хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, мэдээллийг нийтэд тархааж, сурталчилах, нэгнийхээ соёл, зан заншлаас суралцахад чиглэгдэнэ.

ХУРЛЫН СЭДВҮҮД

 • “Higher Education Based on Intercultural Communications between Mongolia and Japan” Улаанбаатар, 2010 оны 9-р сарын 6-8.
 • “Current World Trade”, Улаанбаатар, 2011 оны 9-р сарын 14.
 • “Cross-Cultural Communication” – Tokushima University, Japan, 2012 оны 1-р сарын 12.
 • “Trends of New Businesses in East Asian Countries”, Улаанбаатар, 2012 оны 3-р сарын 16.
 • “New Business Chance in the Globalizing Society”, Улаанбаатар, 2012 оны 9-р сарын 5.
 • “New Business Chances”, Улаанбаатар, 2013 оны 9-р сарын 19.
 • “Current trends in Mongolia and Japan” , Улаанбаатар, 2014 оны 9-р сарын 16.
 • “Possibility of New Business in Mongolia and Japan” , Улаанбаатар, 2015 оны 9-р сарын 16.
 • “Нэг бүс Нэг зам-Олон улсын боловсролын салбарын хамтын ажиллагаа” БНСУ, Даэжион, 2016 оны 12-р сарын 26-27.
 • “International Students’ Concerns”, Улаанбаатар, 2017 оны 2-р сарын 24.
 • “Sustainable Development under the Background of Big Data” БНХАУ, Хөх Хот, 2017 оны 6-р сарын 15-16.